Liubavo dvaro sodybos ledainė

Akmeninė ledainė pastatyta dvarą valdant Rapolui Jonui Slizieniui. Stačiakampio formos statinys akmenimis įgilintas į žemę. Šviesa į pastatą sklido per ovalią lango angą virš įėjimo. Maisto produktams šaldyti buvo naudojamas  į luitus supjaustytas dvaro tvenkinių ledas. Darbininkai ledo gabalus į ledainę veždavo rogėmis, kad nesukibtų, apipildavo pjuvenomis. Vienam luitui ištirpus, iš sandėliavimo vietos, nukasę pjuvenas, traukdavo kitą.

Liubavo dvaro sodybos ledainė
Lietuvos Dvarai : Liubavo dvaro sodyba