Liubavo dvaro sodybos arklidė

Arklidė dvaro sodyboje pastatyta XIX a. I pusėje. Vieno aukšto pastatas sumūrytas iš akmenų. Uždengtas dvišlaičiu stogu.  Langų angos dekoruotos raudonų plytų apvadais. Arklidėje laikyti darbiniai dvaro arkliai. Į pono karietas kinkomus eiklius sportinius žirgus šeimininkas laikė atskirai, netoli savo juodojo automobilio.

Liubavo dvaro sodybos arklidė
Lietuvos Dvarai : Liubavo dvaro sodyba