Tiškevičių šeimos koplyčios mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais kompleksas, mauzoliejus

Neogotikinis Tiškevičių šeimos koplyčios mauzoliejus pastatytas naujosiose kapinėse. Projektuoti būsimos grafų laidojimo vietos atvyko švedų kilmės architektas Karlas Eduardas Strandmanas. Pirmiausia iš akmenų ir raudonų plytų buvo sumūrytas mauzoliejaus rūsys. Virš jo iškilo koplyčia. Koplyčios langai puošti vitražais su šventųjų paveikslais, sienos dekoruotos piešiniais, medinės durys išraižytos Tiškevičių giminės herbais. Medinis altorius atgabentas iš Varšuvos stalių dirbtuvių.

Į mauzoliejų perkelti balzamuoti grafo Juozapo Tiškevičiaus palaikai. Čia amžinojo poilsio atgulė ir jo žmona, vaikaičiai, brolienė.

Karo metais jų palaikai buvo išniekinti: kaulai išmėtyti iš karstų, kaukolės išnešiotos. Sovietmečiu pavogtos ir koplyčios altoriaus skulptūros, vagys išnešė net nukryžiuotojo krucifiksą. 2014 metais pragręžus mūro postamento sienas buvo aptikti keturi metaliniai puošnūs sarkofagai. Ant vieno, kaip ir laidojant J. Tiškevičių, padėtas kardas ir nuo kepurės likusi kokarda.

1975 metais koplyčia perduota Kretingos kraštotyros muziejui. 2017 metais pradėti koplyčios restauravimo darbai.

Tiškevičių šeimos koplyčios mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais kompleksas
Lietuvos Dvarai : Kretingos dvaro sodyba
Koordinatės : 55.8940 , 21.2450