Pietų vartai

Kapines juosusi tvora turėjo dvejus vartus. Pietiniai vartai buvo skirti kapinių lankytojams. Jiems lenkų kilmės architektas Juozapas Padlevskis pritaikė istorizmo stilistiką. Du masyvūs arkine sąrama sujungti stulpai  sudarė vieną vartų angą. Virš jos – trijų pakopų laiptuotas frontonas. Vartų pamatas sumūrytas iš akmenų, sienos – iš Kretingos dvaro liejykloje išdegtų raudonų plytų. Ažūriniai vartai pagaminti iš keturkampių rąstų. Viršuje užbaigti  šlaitiniais betono stogeliais ir masyviu betoniniu kryžiumi. Virš vartų įrašyta jų statybos data 1913 ir lotyniškas užrašas „Dievas mūsų viltis”.

Kapinių pietiniai vartai
Lietuvos Dvarai : Kretingos dvaro sodyba
Koordinatės : 55.8940 , 21.2440