Jurbarko dvaro sodybos cerkvės pastatas

Puošni stačiatikių cerkvė Jurbarko dvaro sodyboje iškilo mūrinio degtinės sandėlio, statyto dvarą valdant Platonui Zubovui, vietoje. 1865 metais pašventinta cerkvė buvo atvira visiems tikintiesiems. Tuoktis ar krikštyti šioje cerkvėje buvo garbės reikalas. Cerkvę pastatę Vasilčikovai išlaikė ir dvasininką. Šventikas nuolat gyveno netoli cerkvės. Stačiatikybę puoselėję Vasilčikovai rėmė ir 1905 metais įsteigtą cerkvės parapijinę broliją, kuri rūpinosi neturtingųjų gyvenimu.  Dabar cerkvės patalpos pritaikytos kultūrinei veiklai.

Jurbarko dvaro sodybos cerkvės pastatas

Puošni stačiatikių cerkvė Jurbarko dvaro sodyboje buvo perstatyta iš mūrinio degtinės sandėlio. Jis spėjama statytas dar dvarą valdant Platonui Zubovui. 1865 metais pašventinta cerkvė buvo naudojama ne tik kunigaikščio reikmėms. Ji buvo atvira visiems tikintiesiems. Tuoktis ar krikštyti šioje cerkvėje buvo laikoma garbės reikalu. Cerkvę pastatę Vasilčikovai išlaikė ir dvasininką. Šventikas nuolat gyveno netoli cerkvės. Joje mišias yra laikęs net Kauno gubernijos stačiatikių vyskupas Michailas. Tai buvo pirmas tokio aukšto rango Lietuvos stačiatikių hierarchijos atstovo vizitas į Jurbarką. Iš Raudonės atvykusį vyskupą pasitiko pats kunigaikštis. Stačiatikybę itin puoselėję Vasilčikovai rėmė ir 1905 metais įsteigtą cerkvės parapijinę broliją, kuri rūpinosi neturtingųjų gyvenimu.

Šiuo metu cerkvėje mišios nebelaikomos. Patalpas pritaikius kultūrai, cerkvėje vyksta profesionalaus meno koncertai, parodos.

Lietuvos Dvarai : Jurbarko dvaro sodyba
Comments