Biržuvėnų dvaro sodybos tvartas

Didžiulis tvartas Biržuvėnų dvaro sodyboje pastatytas 1904 metais. Pastato galuose treji dvivėriai vartais. Pro juos į tvartą iš laukų būdavo suginamos galvijų kaimenės. Dvare tuo metu buvo auginama apie 70 olandiškos veislės karvių. Kasdien kiekviena jų duodavo po 25–30 litrų pieno. Be meldžiamų karvių, tvartuose baubė beveik 60 veršelių, 34 telyčios, 44 darbiniai ir 6 veisliniai jaučiai. Pastato viduje iki šių dienų išlikusios galvijams sucementuotos girdyklos.

Lietuvos Dvarai : Biržuvėnų dvaro sodyba
Comments