Biržuvėnų dvaro sodybos pirma daržinė

Biržuvėnų dvaro daržinės išskirtinės visoje Lietuvoje. Jos vienintelės iš medinių daržinių išorėje  turi užvažiuojamuosius tiltus. Jie veda į pastato viduje suręstą pravažiuojamąjį tiltą. Tokie technologiniai sprendimai gerokai palengvino darbininkų dalią. Vežimams užvažiavus iki daržinės vidurio, nereikėjo šakėmis toli tampyti šieno ar šiaudų.

Lietuvos Dvarai : Biržuvėnų dvaro sodyba
Comments