Biržuvėnų dvaro sodybos kartono fabriko – malūno pastatas

Virvytės upės pašonėje kartono fabrikas pastatytas 1900 metais. Fabriko pastatas mūrytas iš plytų. Jo viduryje įrengta elektros jėgainė. Elektros energiją ji tiekė dvaro rūmams ir darbininkų namams. Už ją mokėti nereikėjo. Likusiose patalpose sustatyti kartoną gaminantys įrenginiai. Fabrikas turėjo du didelius garo katilus. Fabrike  dieną naktį dirbo pulkas darbininkų, vien moterų buvo dvi dešimtys. Viena darbo pamaina trukdavo 12 valandų. Kartonas, pakinkius tris poras arklių, buvo gabenamas į Kuršėnų geležinkelio stotį ir iš ten vežamas parduoti.

Kartono fabrikas veikė kelis dešimtmečius, kol dėl prastos kartono kokybės ėmė stigti pirkėjų. Verslui bankrutavus, patalpose buvo įrengtas malūnas, pastato pašonėje pristatyta lentpjūvė.  Elektros jėgainė, pakeitus kai kuriuos įrenginius, toliau gamina elektrą.

Lietuvos Dvarai : Biržuvėnų dvaro sodyba
Comments