Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė

Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė pastatyta 1891 metais, kai dvaro valdas nusavino rusų valdžia. Šioje vietoje įkurta Kauno tvirtovė. Jos vadovai sumanė, kad kariškių sielovadai būtina cerkvė. Pseudobizantinės architektūros cerkvė Aukštojoje Fredoje buvo Kauno soboro padalinys. Maldos namuose tilpdavo apie  200 žmonių. Dažniausi lankytojai – greta įsikūrę artilerijos pulko kariškiai. Šalia cerkvės  palikta vietos kapinaitėms. Jose amžinojo poilsio atgulė pirmasis tvirtovės komendantas Oskaras Klemas. Ten palaidoti ir statybų metu mirę stačiatikiai. Po Antrojo pasaulinio karo cerkvė buvo uždaryta. Jos neprižiūrint nugriuvo varpinės ir kupolo viršūnės. Vėliau cerkvė buvo naudojama Sodininkystės-daržininkystės technikumo ūkio reikmėms, kurį laiką buvo virtusi sporto sale.

Redaktorius