Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai

Juozapo Godlevskio statyti rūmai savo dailumu išsiskyrė iš visų sodybos pastatų. Rūmams dvarininkas parinko aukščiausią sodybos vietą. Rūmai puošti keturių kolonų portiku. Antrame aukšte virš durų įrengtas balkonėlis. Iš čia atsiverdavo peizažinio parko vaizdai, čia grodavo dvaro orkestras. Muziką mėgęs šeimininkas svetainės sienas ir lubas išpuošė tapytais tarp augalų įsipynusių muzikos instrumentų motyvais. Svetainė rūmuose užėmė bene didžiausią plotą, ji tęsėsi per abu aukštus. Iš šiaurinio fasado į svetainę buvo galima patekti pro atskiras plačias stiklines duris. Keliose rūmų patalpose vis dar išlikęs skydinis parketas, autentiški į antrą aukštą vedančių laiptų  turėklai.

Redaktorius