Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė-ratinė

Aukštosios Fredos dvaro sodybos arklidė pastatyta XIX a. pradžioje. Pailgos formos vieno aukšto pastatas buvo skirtas ne tik žirgams ar darbiniams arkliams. Atskira patalpa įrengta dvarininko naudojamoms karietoms bei vežimams. Čia laikytos bričkos, važelės, pakampėse buvo sukrauti karietų ratai, žirgų balnai. Į patalpas buvo patenkama pro plačius dvivėrius vartus tiesiai iš gatvės.

Redaktorius