Aukštosios Fredos dvaro sodybos oficinos

Aukštosios Fredos dvaro sodyboje J. Godlevskis įrengė dvi oficinas. Jose apgyvendino jam patarnaujančius asmenis.  Tarnams buvo leidžiama įsikurti kartu su savo šeimomis. Bene labiausiai iš visų tarnų J. Godlevskis vertino savo ekonomą, buvusį mokslo draugą. Ekonomas ne tik sprendė ūkinius dvaro reikalus, bet ir padėdavo asmeniniais klausimais. Tik ekonomo dėka dvarininkas gyvenimo nebaigė viengungis. Dvarininkui sulaukus 64 metų, atkaklus ekonomas  įpiršo jam 45 metais jaunesnę nuotaką.

Redaktorius