Pie saimniecības vajadzībām paredzētā ceļa stallis uzbūvēts aptuveni XX gadsimta sākumā. Tajā tika turētas tikai karietes, zirgi un poniji. Užutraķī izjādes notika retāk nekā citās muižās. Grāfs zirga mugurā sēdās, tikai lai apskatītu savus īpašumus. Grāfiene, pēc dzemdībām baidoties par savu veselību, ceļoja tikai karietē. Jaunajiem grāfiem bija atļauts jāt tikai ar ponijiem. Tagad stallis restaurēts un pielāgots pasākumu vajadzībām.

Lietuvos Dvarai : Užutrakio dvaro sodyba
Koordinatės : 54.6610 , 24.9450
Comments