Traķu pussalas pils parks stādīts XIX gadsimta otrajā pusē. Darbi uzsākti pēc dominikāņu klostera slēgšanas. Klostera korpusos ierīkotas valsts iestādes – aprūpes nams, aresta telpa, policija, bet brīvo teritoriju nolēma apstādīt. Zeme starp sagruvušajiem augšējās un lejas pils ēkām tika izlīdzināta. Sastādītas kļavas, liepas, apses.

Lietuvos Dvarai : Trakų pusiasalio pilies liekanos
Koordinatės : 54.6470 , 24.9380
Comments