TRAĶU PILSDRUPU KOMPLEKSS

Traķu pussalas pils bija viena no lielākajām aizsardzības pilīm Lietuvā. Tā aizņēma 4 hektārus platību un bija aprīkota ar 11 dažādiem aizsardzības torņiem.

Kunigaitis Ķēstutis pili Upurkalnā sāka būvēt XIV gadsimtā. Lai pils būtu aizsargāta pret uzbrucējiem, strādniekiem nācās izrakt milzīgu grāvi, uzbērt četrus metrus augstu uzbērumu, uzbūvēt koka sienu. 1383. gadā Traķos ieradušies krustneši izvēlējās visvājāk aizsargāto 85 metrus garo dienvidrietumu sienu. No stūros uzbūvētajiem torņiem atvairīt sienas vidusdaļu šturmējošos uzbrucējus bija gandrīz neiespējami. Pils sienas tika apšaudītas ar akmens lādiņiem, arbaletu bultām. Pēc pēdējā uzbrukuma pils aizstāvji nolēma atkāpties uz Viļņu, un atkāpjoties pili nodedzināja.

Pēc Ķēstuta nāves pils atjaunošanas darbus uzņēmās viņa dēls Vītauts. Pils kalpoja kā militārais cietoksnis. Tajā glabājās ieroči, lopbarība, pārtika. Viens no pils torņiem bija paredzēts atbraukušajam valdniekam. Kādu laiku tajā bija apmeties Žīgimants Ķēstutis. Viņš savā guļamistabā turēja pat lāci. Dižciltīgos augstmaņus nicinošais, ar nežēlīgu izturēšanos slavenais kunigaitis drīz vien izsauca uz sevi viņu nelabvēlību. Augstmaņi sarīkoja sazvērestību. Trīssimt siena vezumos paslēpās pa pieciem apbruņotiem vīriem un tā iekļuva pilī. Pietuvojušies Žīgimanta guļamistabai, viņi sāka skrāpēties pie durvīm. Padomājis, ka skrāpējas lācis, valdnieks durvis atvēra un krita no trieciena ar dakšām. Valdniekiem atstājot pili, tā tika pārvērsta par cietumu. Apkārtējās zemes sāka sadalīt. XVIII gadsimtā pilī tika ierīkots dominikāņu klosteris. Tagad šeit tiek rīkoti viduslaiku svētki, notiek bruņinieku cīņas.

  • Traķu pussalas pili kunigaitis Ķēstutis sāka būvēt XIV gadsimtā. Pils slējās Upurkalnā. Tā būvēta kā aizsardzības nocietinājums. No sauszemes koka pili nodalīja izraktais dziļais grāvis. Aizsardzība bija jānodrošina divām akmens sienu rindām. To biezums pārsniedza trīs metrus. Stūros pacēlās četrstūru torņi. No viena tika aizsargāti pils vārti, pārējie kalpoja sienu aizsardzībai. No uz āru izvirzītajiem…
  • Dominikāņu klosteris Traķu pussalas teritorijā tika ierīkots 1779. gadā. Mūki sāka būvēt milzīgu trīs jomu baznīcu. To projektēja Augustīns Kosakovskis un Martīns Knakfuss. Lai baznīca ietilptu paredzētajā zemes gabalā, mūki nojauca pils vārtu torni. No tā iegūtie būvmateriāli izmantoti baznīcas pamatu būvniecībai. No ķieģeļiem mūrēto baznīcas sienu biezums sasniedza pat trīs metrus. Taču savas ieceres…
  • Traķu pussalas pils parks stādīts XIX gadsimta otrajā pusē. Darbi uzsākti pēc dominikāņu klostera slēgšanas. Klostera korpusos ierīkotas valsts iestādes – aprūpes nams, aresta telpa, policija, bet brīvo teritoriju nolēma apstādīt. Zeme starp sagruvušajiem augšējās un lejas pils ēkām tika izlīdzināta. Sastādītas kļavas, liepas, apses.
  • Jau iztālēm pamanāmā ēka ar balti krāsotām kolonnām uzbūvēta 1810. gadā. Mājas pamati mūrēti no šķeltiem akmeņiem. Sienas būvētas no zāģētiem baļķiem. Garenā taisnstūrveida vienstāva ēka tika izmantota sabiedrības vajadzībām. Šeit darbojās Krievijas impērijas pasts un telegrāfs. Tagad šeit atrodas Traķu vēsturiskā nacionālā parka administrācija.
  • Karaīmu nams būvēts XIX–XX gs. Ēka mūrēta no šķeltiem laukakmeņiem, sienas būvētas no baļķiem. Karaīmu ģimenes šajās mājās gan dzīvoja, gan tirgojās. Traķos karaīmi sāka apmesties 1398. gadā pēc kunigaiša Vītauta uzaicinājuma. Karaīmi dzīvoja kopienās. Koka dzīvojamās mājas karaīmi būvēja ar aizmuguri uz ielas pusi. Gandrīz visām mājām bija pa trīs logiem. Viens sev, otrs…
  • Karaīmu nams būvēts XIX–XX gs. Ēka mūrēta no šķeltiem laukakmeņiem, sienas būvētas no baļķiem. Karaīmu ģimenes šajās mājās gan dzīvoja, gan tirgojās. Traķos karaīmi sāka apmesties 1398. gadā pēc kunigaiša Vītauta uzaicinājuma. Karaīmi dzīvoja kopienās. Koka dzīvojamās mājas karaīmi būvēja ar aizmuguri uz ielas pusi. Gandrīz visām mājām bija pa trīs logiem. Viens sev, otrs…
  • Karaīmu nams būvēts XIX–XX gs. Ēka mūrēta no šķeltiem laukakmeņiem, sienas būvētas no baļķiem. Karaīmu ģimenes šajās mājās gan dzīvoja, gan tirgojās. Traķos karaīmi sāka apmesties 1398. gadā pēc kunigaiša Vītauta uzaicinājuma. Karaīmi dzīvoja kopienās. Koka dzīvojamās mājas karaīmi būvēja ar aizmuguri uz ielas pusi. Gandrīz visām mājām bija pa trīs logiem. Viens sev, otrs…
  • Karaīmu nams T burta formā Traķos uzbūvēts XIX gs. vidū. Karaīmu kopienai piederējušajā zemes gabalā darbojās krodziņš. Lai gan uzņēmējdarbība bija veiksmīga, pēc Otrā pasaules kara tā pārtrūka. Nams tika nodots ierēdņu aizsardzībai. Ēkā darbojās izolators. Pēc kara šeit apcietinājumā tika turēti pretošanās kustības dalībnieki.
  • Taisnstūrveida formas nams Ķēstuta ielā uzbūvēts 1902. gadā. Būvniecības datums iegravēts mājas pamatos. Tie uzmūrēti no laukakmeņiem un ķieģeļiem. Vienstāvīgā koka ēka būvēta saskaņā ar tautisko arhitektūru. Koka logu apmales rotā kokgriezumi, ēkai ir divviru koka durvis. 1995. gadā ēka rekonstruēta un pielāgota Traķu vēsturiskā nacionālā parka administrācijas vajadzībām.
  • Traķu pussalas pils restorāna ēka būvēta aptuveni 1947.–1950. gadā. Taisnstūrveida ēka uzbūvētas uz vecās ēkas pamatiem. Ieeju rotāja portiks ar divām koka kolonnām. Otrā pusē izveidota pusapaļa veranda. Tajā iekļūt var no divām pusēm pa izliektām betona kāpnēm. Plašajā telpā darbojās restorāns.

Lietuvos Dvarai : Muižu saraksts
Comments