Šilutes muiža – Šoja parks

Šilutes muižas īpašnieks Hugo Šojs sastāvēja Botānikas biedrībā, un viņa aizraušanās bija augi. Muižas parku un dārzu viņš ierīkoja ar šīs biedrības biedru, ievērojamu dabaszinātnieku un botāniķu, palīdzību. Šišas upes krastā, nosusinātā un ar vaļņiem aizsargātā teritorijā, muižas īpašnieks ierīkoja angļu stila parku. Tika izrakti trīs dīķi, ierīkoti cauruļvadi ūdens novadīšanai uz upi, izveidotas pastaigu takas, iestādīti aptuveni 150 sugu koki un krūmi. Stādāmo materiālu dārznieki audzēja siltumnīcās.
Ierīkojot meža parku, upes abas malas tika apstādītas ar kokiem, bet upes krastus savienoja gājēju tilti, te tika ierīkots pastaigu ceļš, saukts par Promenādi. Lai gan parks bija ierīkots uz muižas zemes, tas bija paredzēts publiskai lietošanai. Vēlāk 26 hektārus meža parka muižas īpašnieks pārdeva Šilutes kopienai, bet savas 80. jubilejas svinībās uzdāvināja arī Promenādi. Kad parks kļuva par kopienas īpašumu, to sāka saukt par Pilsētas parku (Miesto parkas).

Šilutes muižas īpašnieks Hugo Šojs sastāvēja Botānikas biedrībā, un viņa aizraušanās bija augi. Muižas parku un dārzu viņš ierīkoja ar šīs biedrības biedru, ievērojamu dabaszinātnieku un botāniķu, palīdzību. Šišas upes krastā, nosusinātā un ar vaļņiem aizsargātā teritorijā, muižas īpašnieks ierīkoja angļu stila parku. Tika izrakti trīs dīķi, ierīkoti cauruļvadi ūdens novadīšanai uz upi, izveidotas pastaigu takas, iestādīti aptuveni 150 sugu koki un krūmi. Stādāmo materiālu dārznieki audzēja siltumnīcās.

Ierīkojot meža parku, upes abas malas tika apstādītas ar kokiem, bet upes krastus savienoja gājēju tilti, te tika ierīkots pastaigu ceļš, saukts par Promenādi. Lai gan parks bija ierīkots uz muižas zemes, tas bija paredzēts publiskai lietošanai. Vēlāk 26 hektārus meža parka muižas īpašnieks pārdeva Šilutes kopienai, bet savas 80. jubilejas svinībās uzdāvināja arī Promenādi. Kad parks kļuva par kopienas īpašumu, to sāka saukt par Pilsētas parku (Miesto parkas).

Lietuvos Dvarai : Šilutės dvaro sodyba
Comments