Abās muižas pusēs esošās oficīnas būvētas vienlaikus ar muižas ēku. Kreisajā pusē esošo rietumu oficīnu Oginski, kuriem nebija savu bērnu, nodeva bāreņu patversmes auklēm un mūķenēm. Viņām šeit bija dzīvokļi. Blakus ierīkota arī Oginsku kapela, kurā notika lūgšanas. Pēc M. Oginska nāves, pildot viņa gribu, sieva oficīnā nodibināja slepenu skolu. Šeit mācītajām meitenēm bija jākļūst par slepenu lietuviešu skolu direktorēm.

Lietuvos Dvarai : Plungės dvaro sodyba
Comments