Jurbarkas muižas pareizticīgo baznīca

Greznā pareizticīgo baznīca Jurbarkas muižā parādījās Platona Zubova valdīšanas laikā šeit bijušās no ķieģeļiem mūrētās degvīna noliktavas vietā. 1865. gadā iesvētītā baznīca bija atvērta visiem ticīgajiem. Bija gods precēties vai rīkot kristības šajā baznīcā. Vasiļčikovi, kas bija uzcēluši baznīcu, arī uzturēja cienīgtēvu. Garīdznieks parasti dzīvoja netālu no baznīcas. Pareizticīgie Vasiļčikovi atbalstīja arī 1905. gadā dibināto pareizticīgo baznīcas draudzes biedrību, kas rūpējās par nabadzīgajiem ļaudīm. Tagad baznīcas telpas ir pielāgotas kultūras pasākumiem.

Greznā pareizticīgo baznīca Jurbarkas muižā parādījās Platona Zubova valdīšanas laikā šeit bijušās no ķieģeļiem mūrētās degvīna noliktavas vietā. 1865. gadā iesvētītā baznīca bija atvērta visiem ticīgajiem. Bija gods precēties vai rīkot kristības šajā baznīcā. Vasiļčikovi, kas bija uzcēluši baznīcu, arī uzturēja cienīgtēvu. Garīdznieks parasti dzīvoja netālu no baznīcas. Pareizticīgie Vasiļčikovi atbalstīja arī 1905. gadā dibināto pareizticīgo baznīcas draudzes biedrību, kas rūpējās par nabadzīgajiem ļaudīm.  Tagad baznīcas telpas ir pielāgotas kultūras pasākumiem.

Lietuvos Dvarai : JURBARKAS MUIŽA
Comments