BURBIŠĶES MUIŽA

Burbišķes muiža vēstures avotos tiek minēta no Lietuvas lielkņazistes laikiem. Varbūt spilgtākās pēdas Burbišķes vēsturē atstāja augstmaņu Venclovaviču dzimta. Lietuvas lielkņazistes militārais ierēdnis Staņislovs Venclovavičus muižu iegādājās 1752. gadā. Poļu arhitektam Gižiskim pasūtīja muižas projektu. Tas tika īstenots pēc trīsdesmit gadiem, kad muižā jau valdīja mazdēls Ivons Venclovavičus. Ivona Venclovavičus dēls Anuprs līdz šim saglabājušos muižu ar torni vēl uzlaboja. Sienas bija izlīmētas ar franču tapetēm, katru telpu rotāja zīmējumi, telpām bija riekstkoka durvis. Baltas glazūras krāsns podiņi bija rotāti ar vainagiem, palmu un ozola zariņu ornamentiem.
Būvniecībai tika saaicināti vairāk nekā 1000 dzimtcilvēki. Ķieģeli tika apdedzināti Klīgūnu ciemā. No turienes bija aptuveni divi kilometri līdz būvniecības vietai, dzimtcilvēki sastājās rindā un ķieģeļus deva no rokas rokā. Ja kāds nogura, tika noguldīts speciālā silē un dabūja pērienu. Dzimtcilvēkiem, kuri bija noziegušies, nācās kāpt kokā un kūkot kā dzeguzei. Mēdza būt tā, ka šādu kūkojošu darbinieku grāfs ņēma un nošāva. Citi uz vairākām diennaktīm tika ieslēgti tumšā pagrabā.
Pilnīgs pretstats nežēlīgajam saimniekam bija viņa sieva. Kundze nevarēja paciest, redzot, kā viņas muižā tiek apspiesti dzimtcilvēki. Taču bargais vīrs viņai bija aizliedzis iejaukties muižas lietās. Jūtīgā muižas saimniece pavisam salūza, kad dažu gadu vecumā nomira viņas dēls. Viņš ir apbedīts pie vecās ciedru priedes. Kundze drīz tika atrasta pakārusies.
1932. gadā muiža tika pārdota mācītājam Pranciškum Zabielam, kas bija atgriezies no Amerikas. Viņš muižā ierīkoja baznīcu un mācītāja māju. Otra muižas puse tika sākumskolai. 1947. gadā ēkas tika nacionalizētas. Skola muižā saglabājās, bet baznīcas vietā tika ierīkotas darbnīcas. No 2015. gada Burbišķes muiža atkal ir atvērta apmeklētājiem.

  • Burbišķes muiža celta XIX gadsimta sākumā. Pēc muižas īpašnieka Staņislava Venclovavičus pasūtījuma projektu sagatavoja poļu arhitekts Gižickis. Būvniecībai tika saaicināti vairāk nekā 1000 dzimtcilvēki. Muižas galvenais lievenis ar kolonnām atgādināja triumfa arku. Sienas bija izlīmētas ar franču tapetēm, katru telpu rotāja zīmējumi. Bija ieliktas ar ģeometriskiem rakstiem dekorētas riekstkoka durvis.  Skatienu piesaistīja klasicisma stila krāsnis.…
  • Burbišķes muižas oficina tika uzcelta reizē ar muižu. Oficinā tika izmitināti kalpi. Venclovavičiem muižā kalpoja divas kalpones. Muižā katru dienu strādāja dārznieks, pārvaldnieks. Kad muižu iegādājās no Amerikas atgriezies mācītājs Zabiela, oficina tika pārvērsta par baznīcu un mācītāja māju. Runā, ka oficinā arī tagad var sadzirdēt poltergeistu sacelto troksni. Tur it kā nerimstas ērģelnieka sievu…
  • Burbišķes muižas parks, kas aizņem 5 ha platību, izveidots XIX gs. Parka lielākā rota bija dīķis ar 7 salām, kanāliem, tiltiņiem. Pastaigām bija sastādītas koku alejas. Dārznieku, kas kopa dārzu un parku, dēvēja par „agradniku”. Lai spētu paveikt milzum daudzos darbus, viņa pakļautībā tika piešķirti desmit darbinieki. Jauktā tipa parkā aug liepas, egles, bērzi, ozoli.…
  • Ūdens dzirnavas pie Anīkštas upes uzceltas 1926. gadā. Graudus šeit mala gan muižnieki, gan zemnieki. Taču Anīkštas krastu un Rubiķu ezermalas lauksaimnieki par dzirnavām nepriecājās. Dzirnavu aizsprosta dēļ pacēlās ūdens līmenis un applūdināja viņu pļavas un laukus. Ikdienas kurnēšana 1905. gadā pārauga par atklātu pretošanos. Aptuveni 50 zemnieki, bruņojušies ar šautenēm un mietiem, sāka šaudīties,…

Lietuvos Dvarai : Muižu saraksts
Savivaldybė : Anykščių raj. sav.
Adresas : Parko g. 1B, Burbiškio kaimas, Anykščių rajonas
Telefonas : +37038149255
Daugiau informacijos : www.burbiskis.lt
Comments