Biržuvēnu muižas lielā klēts

Biržuvēnu muižas lielā klēts celta XIX gadsimta beigās. Divstāvu koka ēku rotāja blīvi saliktas spāres. Iekšā bija trīs atsevišķas telpas. Klētī tika glabāti graudi, milti, sadzīves priekšmeti, saimniecības darba rīki. Vecie ciemata iedzīvotāji atceras, ka šeit pulcējās uz dievkalpojumiem. XVIII gadsimta beigās toreizējais muižas īpašnieks Ludviks Gorskis labības klētī bija ierīkojis baznīcu.

Lietuvos Dvarai : Biržuvenu muiža
Comments