Gorsku dzimtas vecie kapi Biržuvēnu muižā

Gorsku dzimtas kapiem izvēlējās ar mežu apaugušu pauguru, uz kuru veda kastaņu aleja. Kapsētā tika izmūrēts arī apbedījumu pagrabs. Šeit mūžīgā mierā dusēja 7 cilvēki. Stāsta, ka, baidoties no nemieriem, Gorski šeit paslēpa zeltu. Padomju laikā kapi tika izpostīti un apgānīti, garnadži arvien mēģināja atrast noslēpto zeltu. Bet neveiksmīgi. Kapu vietā tika uzcelta neogotiska kapela. Pirmā pasaules kara laikā tā tika nojaukta. Tagad vecajos Biržuvēnu muižas kapos ir saglabājies tikai muižas īpašniekam Adomam Gorskim uzceltais lieta metāla krusts un Napoleona Tita Gorska pieminekļa paliekas.

Lietuvos Dvarai : Biržuvenu muiža
Comments