Papieļu, Babtīna pilskalns

Asiūles upītes un Nevežas ielejas apjoztā Babtīna pilskalna vecums tiek skaitīts no II tūkstošgades. Tas uz augšu paceļas 10 metrus. Augšpusē ir trīsstūra formas laukums. Tur ir noblietēts 3 metrus augsts valnis, kas aizsargā pilskalnu no tuvējām augstienēm.
1961. gadā pilskalna teritoriju izpētīja arheologi, viņi uzgāja apdeguša māla gabalus. Pilskalna laukumā pamanīja bijušo ierakumu pēdas. Tas pierāda, ka pilskalna piekājē dzīvojuši cilvēki.

Asiūles upītes un Nevežas ielejas apjoztā Babtīna pilskalna vecums tiek skaitīts no II tūkstošgades. Tas uz augšu paceļas 10 metrus.  Augšpusē ir trīsstūra formas laukums. Tur ir noblietēts 3 metrus augsts valnis, kas aizsargā pilskalnu no tuvējām augstienēm.

1961. gadā pilskalna teritoriju izpētīja arheologi, viņi uzgāja apdeguša māla gabalus. Pilskalna laukumā pamanīja bijušo ierakumu pēdas. Tas pierāda, ka pilskalna piekājē dzīvojuši cilvēki.

Lietuvos Dvarai : Babtyno dvaro sodyba LV
Koordinatės : 55.0840 , 23.7710
Comments