Augstās Fredas muižas pirmais stallis-ratnīca

Augstās Fredas muižas zirgu stallis būvēts XIX gs. sākumā. Garenā vienstāva ēka bija paredzēta ne tikai zirgiem. Atsevišķa telpa bija ierīkota muižnieka karietēm un ratiem. Te stāvēja droškas un kamanas, stūros bija sakrauti kariešu riteņi, zirgu segli. Telpās varēja nokļūt caur platiem divviru vārtiem tieši no āra.

Redaktorius