Augstās Fredas muižas pirmā māja

Bajars Juozaps Godlevskis, Augstajā Fredā uzcēlis muižas namu, muižas ziemeļu daļā uzbūvēja viesiem paredzētu māju. L veida ēkā bija ierīkotas vairākas istabas tiem ielūgtajiem viesiem, kuri palika ilgāk viesoties. Zem ēkas bija vīna pagrabs. Ēka mainījās, kad, būvējot Kauņas cietoksni, viesu māja kopā ar citām celtnēm nonāca Krievijas armijas rīcībā. Armijnieki visā ēkas garumā izveidoja koridoru, tā abās pusēs ierīkoja dzīvojamās telpas.

Redaktorius