Augstās Fredas muižas paviljons

Augstās Fredas muižas īpašnieks Juozaps Godlevskis atsevišķas atpūtas telpas bija ierīkojis paviljonā parka vidū. Kvadrātveida ēka pacēlās tieši uz dīķī uzbērtas G formas saliņas. Ap paviljonu bija sastādīti koki. Zem visas nelielās ēkas bija rīkots pagrabs vīna glabāšanai. Tā kā tur bija piemērota temperatūra, muižas saimnieces bieži vien līdzās vīnam novietoja arī citus pārtikas produktus. Paviljona telpas XIX gs.–XX gs. I pusē tika izmantotas atpūtai. Vēlāk tur ierīkoja Botāniskā dārza muzeju. Kādu laiku ēka bija izīrēta kafejnīcai. Tagad ēka netiek izmantota.

Redaktorius