Augstās Fredas muižas pagrabs

Kad Augstās Fredas muižas vietā izveidoja Kauņas cietoksni, teritorijas nomalē aiz dārza ierīkoja lielu pagrabu. Tā virspusi un sānu sienas apbēra ar zemi. Laika gaitā pagrabs apauga ar zāli un tā vēl labāk pasargāja no temperatūras svārstībām. Pagrabā tika glabāti visdažādākie dārzeņi, kas pēc tam nokļuva uz armijnieku pusdienu galda.

Redaktorius