Augstās Fredas muižas otrais stallis

Bajārs Juozaps Godlevskis, kas pārvaldīja Augstās Fredas muižu, XIX gs. II pusē nolēma paplašināt saimniecības ēkas. G formas dīķa krastā tika uzbūvēts otrais muižas stallis. Divas plašas, garas ēkas pacēlās viena blakus otrai. Tās apvienoja mūra žogs. Žoga ziemeļu pusē bija ierīkoti plati vārti. Starp korpusiem aiz žoga veidojās garens iekšējais pagalms. Godlevska laikos te bija aploks. Iežogotajā, ar akmeņiem bruģētajā pagalmā no ganībām tika sadzīti mājlopi. Staļļa iekšienē starpsienas sadalīja ēku vairākās telpās: vienās zviedza zirgi, citās māva govis un mauroja teļi.

Redaktorius