Augstās Fredas muižas oficina (1, 2)

Augstās Fredas muižā J. Godlevskis ierīkoja divas oficinas. Tajās izmitināja apkalpojošo personālu. Kalpiem te atļāva dzīvot ar savām ģimenēm. J. Godlevskis droši vien visaugstāk no visiem kalpotājiem vērtēja savu pārvaldnieku, bijušo skolas biedru. Pārvaldnieks ne tikai risināja muižas saimniecības lietas, bet palīdzēja arī personiskos jautājumos. Tikai pateicoties pārvaldniekam muižas īpašnieks līdz mūža galam nenodzīvoja kā vecpuisis. Kad muižas īpašnieks bija jau 64 gadus vecs, neatlaidīgais pārvaldnieks viņu saprecināja ar 45 gadus jaunāku līgavu.

Redaktorius