• Pašreizējā muižas ēka uzbūvēta XVIII gs., kad muižu pārvaldīja Viļņas kapitula kanoniķis Antans Kruševskis. Muižas ēku projektēja talantīgais tā laika arhitekts Martīns Knakfuss. Muiža bija viens no pēdējiem viņa pasūtījumiem. Galvenā ēkas fasāde atbilstoši arhitekta projektam vērsta uz pilsētas pusi. Ziemeļu fasādi rotāja sešas doriskās kolonnas un portiks. Dienvidu – četras kolonnas ar plašu trīsstūrveida…
  • Būvējot muižu, vienlaikus blakus pacēlās arī vienstāvīga oficīna. Taisnstūra formas ķieģeļu ēkas fasādes apakšdaļa rotāta ar profilētām karnīzēm. Tajā tika izmitināti muižas kalpi. Saimnieki visaugstāk vērtēja muižas pārzini. Viņam bija uzticēts ne tikai rūpēties par saimniecības lietām, bet arī sodīt vaļiniekus. Tuvas attiecības ar muižnieku ģimeni bija arī sulainim. Viens no Kruševsku dzimtas jaunekļiem sulaini…
  • XIX gs. I pusē muižas būves papildināja divstāvīga vaļinieku māja. Tā būvēta, kad muižu pārvaldīja poļu inženieris Petrs Balinskis (Petras Balinskis). Pirmais vaļinieku mājas stāvs uzmūrēts no muižas laukos savāktiem akmeņiem. Spraugas aizpildītas ar sīkiem akmentiņiem. Otrajā stāvā ierīkots balkons. Visu ēkas fasādi ieskauj koka galerija ar abpusējām koka kāpnēm. Vaļinieku māja bija paredzēta algādžiem.
  • Vienstāvīgā saimniecības ēka būvēta aptuveni vienā laikā ar muižas galveno ēku. Divslīpju saimniecības ēkas fasādi rotā apmestu ķieģeļu mūra profilēta karnīze. Vienlaicīgi saimniecības ēkā tika turēti aptuveni 50 zirgi, audzēti 100 liellopi un aptuveni tikpat mazie dzīvnieki.
  • Neskaitot dažādas palīgēkas, Leipalingas muižas īpašumos tika ierīkota arī spirta tecinātava. Tā ir vienstāvīga ēka ar divslīpju mansardu. Pēc muižas sadalīšanas spirta tecinātava tika iznomāta Kauņas ebreju kopienai. Tā tecinātavā nodarbināja vietējās pilsētiņas ebrejus. Ēkas arhitektūra pēc būtības mainījās padomju laikos, kad tai tika uzbūvēts vēl viens stāvs.
  • Seiras upes kreisajā krastā augstajās upes nogāzēs un ielejā esošo Leipalingas muižas parku ierīkoja Sapiegu dzimta. Pēc dažiem gadsimtiem, muižu pārvaldot polim Petram Balinskim, parks tika pārveidots angļu stilā. Izveidoti pastaigu celiņi, izrakts Simoniškes ezeriņš, kas ar kanāliem savienots ar muižas dīķiem, uzbūvēti interesanti tiltiņi. Jauktajā skujkoku un lapu koku parkā visvairāk bija priežu, egļu,…
  • Seiras upes kreisajā krastā augstajās upes nogāzēs un ielejā esošo Leipalingas muižas parku ierīkoja Sapiegu dzimta. Pēc dažiem gadsimtiem, muižu pārvaldot polim Petram Balinskim, parks tika pārveidots angļu stilā. Izveidoti pastaigu celiņi, izrakts Simoniškes ezeriņš, kas ar kanāliem savienots ar muižas dīķiem, uzbūvēti interesanti tiltiņi. Jauktajā skujkoku un lapu koku parkā visvairāk bija priežu, egļu,…