• Burbišķes muiža celta XIX gadsimta sākumā. Pēc muižas īpašnieka Staņislava Venclovavičus pasūtījuma projektu sagatavoja poļu arhitekts Gižickis. Būvniecībai tika saaicināti vairāk nekā 1000 dzimtcilvēki. Muižas galvenais lievenis ar kolonnām atgādināja triumfa arku. Sienas bija izlīmētas ar franču tapetēm, katru telpu rotāja zīmējumi. Bija ieliktas ar ģeometriskiem rakstiem dekorētas riekstkoka durvis.  Skatienu piesaistīja klasicisma stila krāsnis.…
  • Burbišķes muižas oficina tika uzcelta reizē ar muižu. Oficinā tika izmitināti kalpi. Venclovavičiem muižā kalpoja divas kalpones. Muižā katru dienu strādāja dārznieks, pārvaldnieks. Kad muižu iegādājās no Amerikas atgriezies mācītājs Zabiela, oficina tika pārvērsta par baznīcu un mācītāja māju. Runā, ka oficinā arī tagad var sadzirdēt poltergeistu sacelto troksni. Tur it kā nerimstas ērģelnieka sievu…
  • Burbišķes muižas parks, kas aizņem 5 ha platību, izveidots XIX gs. Parka lielākā rota bija dīķis ar 7 salām, kanāliem, tiltiņiem. Pastaigām bija sastādītas koku alejas. Dārznieku, kas kopa dārzu un parku, dēvēja par „agradniku”. Lai spētu paveikt milzum daudzos darbus, viņa pakļautībā tika piešķirti desmit darbinieki. Jauktā tipa parkā aug liepas, egles, bērzi, ozoli.…
  • Ūdens dzirnavas pie Anīkštas upes uzceltas 1926. gadā. Graudus šeit mala gan muižnieki, gan zemnieki. Taču Anīkštas krastu un Rubiķu ezermalas lauksaimnieki par dzirnavām nepriecājās. Dzirnavu aizsprosta dēļ pacēlās ūdens līmenis un applūdināja viņu pļavas un laukus. Ikdienas kurnēšana 1905. gadā pārauga par atklātu pretošanos. Aptuveni 50 zemnieki, bruņojušies ar šautenēm un mietiem, sāka šaudīties,…