• Užutrakio dvaro sodybos rūmai Balti it gulbė Užutrakio dvaro rūmai pastatyti kai valdas 1897 metais įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius. Naujasis savininkas nusprendė, kad pagal jo užimamą padėtį medinis miške stovinti pastatas per prastas ir netinkantis jo šeimai. Iš Varšuvos pakviestas architektas Janas Husas pagal tuo metu vyravusį klasicizmo stilių suprojektavo naujus mūrinius rūmus. Prabangus gyvenamasis…
 • Užutrakio dvaro sodybos arklidė – vežiminė Prie pagrindinio sodybos kelio stovinti arklidė statyta apie 1902 metus, dvarą valdant grafui Juozapui Tiškevičiui. Tuo metu kartu su arklide sodyboje dygo ir kiti ūkiniai, gamybiniai pastatai: tvarkai, svirnai, sandėliai. Arklių veislei ar pardavimui Užutrakyje neaugino, tačiau arklidėse jų žvengimo netrūko. Užutrakyje arkliai buvo laikomi kaip transporto priemonė. Kasdien…
 • Užutrakio dvaro sodybos karvidė Galvijai buvo vienas svarbesnių grafo Juozapo Tiškevičiaus valdomo Užutrakio dvaro pajamų šaltinių. Norint juos veisti reikėjo ir tinkamų erdvių patalpų. Dvaro sodyboje karvidės pastatytos 1895 metais. Jose auginti veisliniai olandiški galvijai. Skaičiuojama, kad tuo metu karvidėse mūkė daugiau kaip šimtas vien melžiamų karvių. Geros veislės karvės buvo itin pieningos. Kasdien primelžtas…
 • Užutrakio dvaro sodybos pirmas namas Užutrakio dvaro sodybos dar išlikęs XVIII-XIX amžiuje statytas tuometinių dvaro šeimininkų Odincų, o vėliau Koreivų gyvenamasis namas. Vėliau dvarą įsigijus grafui Juozapui Tiškevičiui šiame pastate buvo apgyvendinti darbininkai, kurie rūpinosi statybomis. Darbo jiems netrūko. Valdas įsigijęs naujas šeimininkas statė ne tik naujus rūmus, bet ir ne vieną ūkinį, gamybinį pastatą.…
 • Užutrakio dvaro sodybos spirito varykla ir Užutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandėlio Užutrakio dvaro spirito varyklos pastatų kompleksas vienas ryškiausių ūkinės dvaro dalies architektūrinių akcentų. Raudonų plytų mūro varykla ir spirito sandėlis statytas 1896 metais. Spirito sandėlis pastatytas kiek žemiau nei pati varykla. Patalpos viduryje buvo pastatytas didžiulis bakas. Į jį pagaminti gėrimai iš spirto…
 • Užutrakio dvaro sodybos rūsys Gausiu žemės, miškų ir žuvų ūkiu garsėjusiam dvarui rūsys buvo būtinas. Užutrakyje pastatytame skliautiniame rūsyje nuo dienos šviesos buvo slepiami ir sandėliuojami įvairiausi maisto produktai. To meto dvaro šeimininkės gamindamos maistą išmonės nestokojo. Grafai mėgavosi ikrais, lašišomis, omarais, austrėmis. Svečiai būdavo vaišinami miško žibuoklių uogiene ar cukruotais vaisiais. Dvaro sodyboje buvo…
 • Užutrakio dvaro sodybos sarginė Dvaro valdoms prižiūrėti Užutrakį valdant grafas Juozapas Tiškevičius buvo nusamdęs sargą. Kad nieko pro savo budrias akis nepraleistų, jo darbas suplanuotas taip, kad iš namų nereikėtų išeiti. Sargui 1897 metais sodybos pakraštyje pastatytas namelis. Jame įrengtos ir gyvenamosios patalpos ir budėjimo postas. Sargui buvo pavesta prižiūrėti vienintelį į dvarą vedantį sausumos…
 • Užutrakio dvaro sodybos svirnas Prie dvaro sodybos pagrindinio kelio stovintis svirnas statytas XIX amžiaus pabaigoje, kartu su kitais gamybiniai ir ūkiniais dvaro pastatai. Į svirną buvo patenkama per aukštas dvivėres duris. Įėjimą puošė du bokšteliai. Kad būtų patogu įvažiuoti ir išvažiuoti tokios pat durys įrengtos ir kitoje pastato pusėje. Svirne buvo laikomi įvairiausi padargai, buities…
 • Užutrakio dvaro sodybos antras namas Atokiau nuo dvaro sodybos stovintis stačiakampio formos namas statytas 1898 metais. Pastate buvo įrengta dvaro kalvė. Joje dirbantiems kalviams darbo netrūko. Vos ne kasdien tekdavo kaustyti darbinius arklius, kurie į Vilnių po trisdešimt kilometrų vežiojo dvaro karvidėse primelžtą pieną ar soduose priskintus vaisius. Kalvėje tekdavo tvarkyti ir įvairiausius ūkio padargus…
 • Užutrakio dvaro sodybos keltininko namas Sodybos pakraštyje ant Skaisčio ežero kranto stovintis namas buvo skirtas dvaro keltininkui. Mūrinis namas su mediniu gausiai dekoruotu prieangiu statytas 1898 metais. Kaip ir sargas, tame pačiame pastate keltininkas ir gyveno, ir budėjo. Jei sargas prižiūrėjo vienintelį į dvarą vedantį sausumos kelią, tai keltininkas buvo atsakingas už į dvarą vedantį…
 • Užutrakio dvaro sodybos ledainė Galvės ežero pakrantės šlaite stovinti ledainė įrengta XIX amžiaus pabaigoje. Kai dvarą įsigijęs grafas Tiškevičius nusprendė imtis rimtų statybų, kad valdos būtų pritaikytos gyventi jo šeimai. Pagrindinė ledainės pastato patalpa įrengta po žeme. Taip ilgiau buvo galima išlaikyti tinkamą temperatūrą, kad ledainėje laikomi produktai nesugestų. Žiemą ežerui užšalus darbininkai pjausdydavo ledo…
 • Užutrakio dvaro sodybos parkas Pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų beveik pusantro hektaro ploto užimantis Užutrakio dvaro sodybos parkas beveik iš visų pusių supamas vandens. Jo reljefas nestokoja kalvų ir daubų. Dvarą valdantis grafas Juozapas Tiškevičius šioje vietoje kurti parką patikėjo profesionalams. Darbo ėmėsi prancūzų kraštovaizdžio architektas ir botanikas Eduardas Fransua Andre. Jis į Užutrakį…
 • Užutrakio dvaro sodybos senosios kapinės Senųjų Užutrakio kapinių vietoje buvusi pagonių šventykla – alkakalnis. Šios vietos paskirties keisti nenorėjo nė vienas kita dvaro savininkas. XVIII amžiuje Užutrakio dvarą įsigijęs Laurynas Odynecas alkalnio vietoje pastatė barokinė unitų bažnyčią. Mūrinė graikų unitų cerkvė veikė iki 1837 metų. Vėlėsni sodybos savininkai Tiškevičiai toje pačioje vietoje pastatė katalikišką koplyčią.…
 • Užutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandėlis Užutrakio dvaro spirito varyklos pastatų kompleksas vienas ryškiausių ūkinės dvaro dalies architektūrinių akcentų. Raudonų plytų mūro varykla ir spirito sandėlis statytas 1896 metais. Spirito sandėlis pastatytas kiek žemiau nei pati varykla. Patalpos viduryje buvo pastatytas didžiulis bakas. Į jį pagaminti gėrimai iš spirto varyklos atitekėdavo specialiais nutiestais vamzdžiais. Pagal…