• Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies rūmai Ant Nemuno kranto Panemunės pilis pastatyta XVII amžiuje, valdas įsigijus Jonušui Eperješui. Sumanęs statyti reprezentacinę pilį didikas pasikvietė gerai architektūrą išmanantį savo bičiulį, Olandų architektą Petrą Nonhartą. Pagal jo brėžinius, darbininkai pamatams kasė net dviejų metrų gylio duobes. Metro storio sienas mūrijo plytas rišdami renesansiniu būdu. Pilies statybas…
  • Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų parkas Dviejose Panemunės pilies parko kalvelėse dar XIV amžiuje atgulė netoliese dvarą turėjęs kunigaikštis Vytenis su žmona. Vėlesnis savininkai planavę statybas, jokių darbų laidojimo vietose nevykdė. Parkas čia pradėtas formuoti XVII a. pradžioje, dvarą valdant didikams Eperješams. Aplink rūmus buvo iškasti tvenkiniai, suformuotos medžių alėjos. Tačiau pajutus pinigų stygių priežiūros…
  • Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų laidojimo koplyčia Už kelių šimtų metrų nuo pilies rūmų, parke ant atskiros kalvos iškilusi raudonų plytų koplyčia pastatyta 1937 metais. Apie tai byloja po galine siena betoniniame pastate įspausta data. Statybas vykdė tuo metu pilyje įsikūrę saleziečių dvasininkai. Panemunėje įkurti saleziečių vienuolyną sumanė Čikagoje gyvenęs kunigas Antanas Petraitis. Jis Panemunės…
  • Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų kompleksas Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno komplekso pirmas vienuolyno pastatas Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso antras vienuolyno pastatas Saleziečių vienuolyno likučiai matomi už gero puskilometro nuo Panemunės pilies. Vienuolynas buvo įkurtas kai valdas pasiūlęs 84 300 litų 1925 m. metais įsigijo Čikagoje gyvenęs kunigas Antanas Petraitis. Kunigas…
  • Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų kompleksas Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso koplyčios pastatas Į Panemunę Čikagos kunigo Antano Petraičio pageidavimu persikėlę saleziečių vienuoliai čia buvo įsirengę ne tik gyvenamąsias patalpas. Buvo pasirūpinta ir maldos namais. Iš pradžių observatoriją Panemunėje įrengti sumanęs Antanas Petraitis artėjant mirčiai nusprendė nebe į žvaigždes žvalgytis, pasirūpinti, kad…
  • Kartupėnų piliakalnis su gyvenviete Kartupėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kiaukalniu, Sargučiu Kartupėnų piliakalnio amžius skaičiuojamas jau kelis šimtus metų, nuo XIII – XIV amžiaus. Ant stačių šlaitų 30 metrų aukščio piliakalnio viršūnės stovėjo Bisenės pilis. Ji priklausė Nemuno gynybinei sistemai. Kasdien pilyje sargavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio skiriama įgula. Iš viso akylai priešų judėjimą stebėdavo…
  • Kartupėnų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Kaip ir Kartupėnų piliakalnio viršuje buvusi Bisenės pilis, taip ir papėdė įsikūrusi gyvenvietė XIII – XIV amžiuje kentėjo nuo kryžiuočių ordino išpuolių. Nusiaubę pilį karžygiai su liepsnojančias deglais nevengdavo pasišlaistyti po žemiau įsikūrusių vietinių trobas. Išgrobę maisto likučius, vertingus daiktus viską paversdavo ugnimi. Gyvenvietę nuo piliakalnio skiria iškastas griovys. Joje…