• Paliesiaus dvaro sodybos prižiūrėtojo namas Paliesiaus dvaro sodyboje prižiūrėtojo namas buvo vienas pirmųjų akmeninių pastatų. Jo statybomis užsiėmė vos dvarą įsigijęs Livonijos valdžios pareigūnas Kazimieras Jonas Kublickas. Į vieną pastatą jis sumanė sujungti gyvenamąsias patalpas, arklinę ir ratinę. Iškilęs namas ties viduriu buvo dviejų aukštų, o šonuose vieno aukšto. Į šoninius priestatus vedė dvivėriai vartai,…
  • Paliesiaus dvaro sodybos tvartas Pirmieji Paliesiaus dvaro savininkai tvartuose laikė po dvi karves, dvi ožkas, dvi avis, po vieną ožį bulių ir septynias vištas. Dvarą pradėjus valdyti Kublickų giminei, ūkį iš karto nuspręsta plėsti. Šeimininkas pasirūpino modernia technika, prisipirko gyvulių. Jiems reikėjo ir naujų erdvių tvartų. Naujovėmis domėjęsis dvarininkas tvartą statė unikalios Lietuvoje pasagos formos.…
  • Paliesiaus dvaro sodybos kulto pastatų ansamblis Pirmoji medinė bažnyčia Mielagėnuose buvo pastatyta dar 1760 metais. Mūriniai maldos namai čia iškilo Paliesiaus dvarą įsigijusio Livonijos valdžios pareigūno Kazimiero Jono Kublicko iniciatyva. Nusprendęs vystyti prekybą jis visomis išgalėmis į Mielagėnus bandė prisivilioti pirklius. Jiems pastatė karčiamą, išgrindė turgaus aikštę, įrengė parduotuvės. Kai gyventojų ėmė gausėti, o verslas…
  • Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Miečionyse įkurtas XVI amžiaus antrojoje pusėje per Valakų reformą. Perskirsčius kaimus kiekvienam sodybos šeimininkui buvo skirta po valaką žemės. Naujakuriai čia sodybas kūrė abipus vienos ilgos gatvės. Į ją buvo atgręžti vis trobesiai. Arčiausiai gatvės buvo statomas gyvenamasis namas, už jo tvartas. Antrojo linijoje priešais…