• Šv. arkang. Mykolo bažnyčios komplekso bažnyčia Pirmoji koplyčia Kidulių dvare minima 1636 metais. Ji iš pradžių veikė kaip Jurbarko parapijos filialas. Mišios koplyčioje buvo laikomos tik kas trečią sekmadienį, kai į Kidulius atvykdavo Jurbarko kunigas. Pamaldos pagyvėdavo, kai patvindavo Nemunas ar Kiduliuose apsistodavo dvarą tuo metu valdęs vyskupas. Rūmuose vienas po kito kurį laiką gyveno…