Budujący nie zdążyli ukończyć wschodnich kazamat. Mimo to nawet nieukończona budowla była używana. Trzymano tu konie. We wschodnich kazamatach pojono i karmiono nie tylko rumaki księcia, lecz również konie przybyłych w odwiedziny możnowładców.

Lietuvos Dvarai : Trakų salos pilis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.