• Obecny pałac w Lejpunach zbudowano w XVIII w., gdy dwór należał do kanonika kapituły wileńskiej Antoniego Kruszewskiego. Pałac zaprojektował jeden z najbardziej utalentowanych w owych czasach architektów Marcin Knakfus. To było jedno z ostatnich jego zleceń. Główna fasada pałacu według projektu architekta była skierowana w stronę miasteczka. Północną fasadę zdobiło sześć doryckich kolumn oraz portyk.…
  • Podczas budowy pałacu obok wzniesiono w tym samym czasie również parterową oficynę. W części dolnej fasadę prostokątnego budynku z cegły zdobył profilowany gzyms. W oficynie mieszkała służba dworska. Jednakże gospodarze najbardziej cenili ekonoma dworskiego. Jemu powierzono nie tylko dbanie o sprawy gospodarcze, ale również wymierzanie kar chłopom pańszczyźnianym. Blisko z rodziną ziemiańską był również lokaj.…
  • W I połowie XIX w. zabudowania dworskie uzupełniły dwupoziomowe czworaki. Zbudowano ich, gdy dwór należał do polskiego inżyniera Piotra Balińskiego. Parter czworaków zbudowano z kamieni zebranych na polach majątku dworskiego. Piętra rozdzielała dekoracja z drobnych kamyków. Na piętrze umieszczono balkon. Całą fasadę budynku otaczała drewniana galeria z drewnianymi dwustronnymi schodami. Mieszkania w czworakach były przeznaczone…
  • Parterowy budynek gospodarczy zbudowano w podobnym okresie, co i obecny pałac. Fasadę budynku gospodarczego o dwuspadowym dachu zdobił profilowany gzyms z tynkowanych cegieł. W budynku gospodarczym we dworze trzymano jednocześnie pięćdziesiąt koni, hodowano około 100 dużych i podobną liczbę małych zwierząt.
  • Oprócz różnych zabudowań pomocniczych, w majątku w Lejpunach zbudowano nawet gorzelnię. To parterowy budynek z dachem dwuspadowym. Po rozparcelowaniu obszaru dworskiego, gorzelnię wynajęła wspólnota żydowska w Kownie. W gorzelni zatrudniono miejscowych Żydów z miasteczku. Architektura budynku w czasach sowieckich istotnie zmieniła się, po dobudowaniu jeszcze jednego piętra.
  • Park w Lejpunach, który nachodzi się na lewym brzegu rzeki Seira, założyła szlachta Sapiegów. Po kilku stuleciach, pod kontrolą Piotra Balinskiego, park został przebudowany w stylu angielskim. Wyposażone spacerowe ścieżki, wykopane jezioro Simoniszki (lit. Simoniškės), połączone ze stawami dworskimi, wybudowane wyrafinowane mostki. W mieszanym parku iglastym i liściastym najczęściej spotykane sosny, jodły, lipy, dęby. W…
  • Na lewym brzegu rzeki Seira, na wysokim urwisku i w dolinie park dworski w Lejpunach założyła rodzina Sapiehów. Po upływie kilku wieków, gdy dwór należał do Polaka Piotra Balińskiego, park został ponownie ukształtowany w stylu angielskim. Wytyczono ścieżki spacerowe, wykopano jeziorko Simoniškė, połączono kanałami stawy dworskie, zbudowano wymyślne mostki. W mieszanym, iglastym i liściastym parku,…